Spis publikacji Profesora

 
Main Page| Staff| Publications| Research| Events| Didactic Activities

Biography| List of publications| Several private photos

 

Scientific Achievments

 1. Works published before the DSc degree

  1. Individual works

   1. Ionization phenomena induced by corpuscular radiation in saturated hydrocarbon liquids, Proc. Of Int. Conf. On Electronic Processes in Dielectric Liquids, Durham 1963, 45 - 47
   2. Ionization currents induced by alpha radiation in liquid hexane and heptane, Acta Phys. Pol. 1966, XXII, 927 - 932
   3. Mechanizm przewodnictwa w cieczach dielektrycznych napromieniowanych cząstkami alfa i beta, Mat. XX Zjazdu PTF, Lublin 1967, 312
   4. Ionization currents in hexane induced by corpuscular radiation, Acta Phys. Pol. 1968, XXIV, 285 - 289
   5. On the mechanism of conduction in liquid dielectrics irradiated with alpha and betha particles, Acta Phys. Pol. 1968, XXIV, 445 - 452
   6. Ionization currents induced by corpuscular radiation in liquid dielectrics, Coll. Int. de Centre National de la Recharche Scientifique, Grenoble1968, No 179, 45 - 47
   7. O stosowalno¶ści teorii Jaffego do przewodnictwa wzbudzonego promieniowaniem korpuskularnym w ciekłych dielektrykach, Zesz. Nauk. PG 1970, Fizyka VI, 35 - 40
   8. Wpływ elektronowej irradiacji na wysoko¶ść bariery i stany powierzchniowe kontaktu metal-półprzewodnik, ibid. 1974 Fizyka XII, 27 - 40
   9. Technologia wytwarzania cienkich warstw polimerów i ich własno¶ści dielektryczne, ibid. 1974, Fizyka XIV, 41 - 50
   10. Elektroluminescencja w strukturach metal-polimer-półprzewodnik, ibid. 1974, Fizyka XIV, 41 - 50
   11. Light emission in MIS structures with polymer films, Acta Phys. Pol. 1975, A 48, 575 - 579
   12. Surface States at the silicon-polymer interface, ibid. 1977, A 51, 140 - 145
   13. Electrical properties of MPM and MPS structures with thin polymer films, Phys. Stat. Sol., 1977, a 39, 272 - 280
   14. Zjawiska elektronowe w strukturach metal-polimer-metal i metal-polimer-półprzewodnik, Zesz. Nauk. PG 1975, Fizyka XVI (rozprawa habilitacyjna)


  2. Co-authored works

   1. Pr±dy jonizacyjne w cieczach dielektrycznych na¶świetlanych promieniowaniem korpuskularnym, Mat XIX Zjazdu PTF, Katowice 1963, 77 (M.Chybicki, D.Gzowski)
   2. Durch betha-strahlung angerete Ionisierungesstrome in gesattigten Kohlenwasserstoffen, Zeit. Phys. Chemie, 1966, 233, 117-122 (M.Chybicki, D.Gzowski)
   3. Aparatura próżniowa do wytwarzania cienkich warstw polimerów oraz interferencyjna metoda pomiaru grubo¶ści warstw, Zesz. Nauk. PG 1972, Fizyka IX, 41-62 (M.Chybicki, L.Korczakowski, K.Trzebiatowski)
   4. Badanie wpływu irradiacji protonowej i elektronowej na własno¶ści elektryczne kontaktu metal-półprzewodnik, ibid. 1974, Fizyka XV, 64 - 70 (A.Stefaniak, J.Liwo, M.Chybicki)


  3. Unpublished work

   1. Badanie mechanizmu jonizacji i przewodnictwa w cieczach dielektrycznych napromieniowanych cz±stkami alfa i beta, UMK Toruń 1966 (rozprawa doktorska)
   2. Radiacyjne metody polimeryzacji powłok ochronnych "in situ" w zastosowaniu do budownictwa okrętowego, Opracowanie dla Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk 1975, s. 30


 2. Works published after the DSc degree

  1. Individual works

   1. Non-equilibrium I-V and C-V characteristics of metal-oxide glass-silicon structures, Zesz. Nauk. PG 1982, Fizyka XIX, 43 - 50
   2. The thickness dependence of the conduction mechanism in thin polysiloxane films, ibid. 1986, Fizyka XXV, 79 - 86
   3. Conductivity modification of electron-bean deposited polysiloxane films, ibid. 1986, Fizyka XXV, 85 - 90
   4. Modyfikacja przewodnictwa elektrycznego warstw polysiloksanu w procesie polimeryzacji strumieniem elektronów, Mat. Konf. "Kryształy Molekularne", Rzeszów 1987, 65 - 70
   5. Deviation from quasi-equilibrium in metal-oxide glass-silicon structures, Proc. of the Conf. On "Surface Physics", Łódź 1988, Vol. IV, 126 - 131
   6. Field-temperature dependence of the surface conductivity of reduced multiplier glasses, ibid. Łódź 1990, Vol. VII, 92 - 95
   7. The practical aspect of the surface conductivity modification of oxide glasses, Zesz. Nauk. Pol. Rzesz. 1991, Nr 90, 2.13, 83 - 100
   8. Photoelectronics phenomena ant physical properties of modified layers and surfaces of semiconducting glasses, Coll. Contr. To Physical Properties of Surface, Łódź 1991, 299 - 30


  2. Co-authored works

   1. Non-ohmic conductivity in iron-phosphate glasses, Phys. Stat. Sol. 1981, a68, K129 - 134 (M.Chybicki, J.Nowatkowski, W.Sadowski)
   2. Mechanizm przewodnictwa elektrycznego amorficznych warstw wytwarzanych ze szkieł krzemianowych, Mat. XXVII Zjazdu PTF, Lublin 1981, 14 (M.Chybicki, A.Naguszewski, T.Warzecka)
   3. Wysokopolowe przewodnictwo elektryczne cienkich warstw szkieł żelazowo-fosforowych, ibid. Lublin 1981, 15 (M.Chybicki, J.Nowatkowski)
   4. Wpływ atmosfery wygrzewania na przewodnictwo elektryczne cienkich warstw szkieł żelazowo-fosforowych, Zesz. Nauk. PG, 1982, Fizyka XXIV, 35 - 44 (M.Chybocki, J.Nowatkowski, W.Sadowski)
   5. Przewodnictwo elektryczne amorficznych warstw wytwarzanych ze szkieł krzemianowo ołowiowych, ibid. 1982, Fizyka XXIV, 23 - 49 (M.Chybicki, A.Naguszewski, T.Warzecka)
   6. Elektryczne własno¶ci struktur MPOS, ibid. 1982, Fizyka XXIV, 49 - 60 (M.Chybicki, E.Denga, J.Denga)
   7. Physical properties of thin films of lead-silicate glasses, Proc. of the Conf. on surface physics, Łódź 1987, Vol. II, 122 - 128 (M.Chybicki, J.Denga)
   8. Electrical characterization of silicon-flash evaporated vanadate glass interface, ibid. Vol. II, 27 - 35 (R.Kalf, J.Denga, M.Chybicki)
   9. The influence of some oxides on the surface conductivity of lead-silicate glasses, ibid. Vol. II, 345 - 351 (L.Wycikowski, K.Trzebiatowski, M.Chybicki)
   10. Modification of electrical conductivity of iron glasses by oxidation-reduction treatment, ibid. Vol. II, 276 - 282 (J.Nawatkowski, J.Denga, W.Sadowski, M.Chybicki)
   11. Metody wyznaczania przestrzennego rozkładu pułapek w cienkich warstwach na podstawie analizy pr±dów przej¶ściowych, Mat. Konf. "Kryształy Molekularne" Rzeszów 1987, 151 - 153 (J.Rybicki, M.Chybicki)
   12. Controllable modification of the electrical conductivity of polymers by means of ion beam irradiation, Phys. Stat. Sol. 1987, K113 - 115 (A.Kuczkowski, J.Liwo, M.Chybicki)
   13. The influence of a spatially non-homogeneous trap distribution on the transient currents in insulating layers at high fields, Thin Solid Films 1987, 149, 261 - 270 (J.Rybicki, M.Chybicki)
   14. Surface conductivity of lead-silicate glasses, Proc. of the Conf. "Surface Physics", Łódź 1988, Vol. IV, 145 - 149 (M.Kwiatkowska, K.Trzebiatowski, M.Chybicki)
   15. A new method of avalanche detection in the channel electron multiplier, ibid. Vol. 4, 162 - 165 (K. Trzebiatowski, M. Chybicki)
   16. Determination of the gree of spatial asymetry in trap distribution in thin layers, Material Science 1988, Vol. XIV, 65 - 68 (J.Rybicki, M.Chybicki)
   17. Determination of the parameters of the spatial trap distribution in non- homogeneous thin layers, ibid., 69 -75, (J.Rybicki, M.Chybicki)
   18. Modification of the electrical surface conductivity of lead-silicate glasses by H2+ ion bombardment, Phys. Stat. Sol. a, 1988, K105 - 108 (M.Chybicki, J.Liwo, K.Trzebiatowski)
   19. A Monte Carlo study of multiple-trapping dispersive transport in thin layers with a macroscopically trap distribution, J. Phys. C: Solid State Physisc, 1988, 21, 3073 - 85 (J.Rybicki, M. Chybicki)
   20. Transient currents in conditions of continnous injection in thin insulating layers with spatially non-homogeneous trap distribution, Thin Solid Films 1988, 167, 13 - 23 (J.Rybicki, M. Chybicki)
   21. Multiple trapping transient current in thing insulating layers with spatially non- homogeneous trap distribution, J.Phys.:Condens. Matter 1989, 1, 4623 - 4634 (J. Rybicki, M. Chybicki)
   22. On the growth of a semiconducting surface layer on lead-silicacte glasses by heating in hydrogen, Proc. of the Conf. "Surface Physics", Łódź 1989, Vol. VI, 208 - 215 (K.Trzebiatowski, M. Chybicki)
   23. R-hopping transport in near-surface region with macroscopically non- homogeneous spatial distribution of hopping centers, ibid. Vol. VI, 145 - 151 (J. Rybicki, M. Chybicki)
   24. Electrical conductivity of surface layers in lead-silicate glasses produced by proton bombardment, ibid. Vol.V, 98 - 104 (M. Chybicki, J.Liwo, K. Trzebiatowski)
   25. Uwaga o wyznaczaniu energetycznego rozkładu pułapek w cienkich warstwach, Mat. Konf. "Kryształy Molekularne 1989", Częstochowa 1989, 56 - 59 (J.Rybicki, M. Chybicki)
   26. Pr±dy przej¶ściowe w niejednorodnych warstwach dielektrycznych, ibid. 57 - 60 (J. Rybicki, M. Chybicki)
   27. Non-isothermal transient currents in dielectrict layers with spatially non- homogeneous trap distribution, Proc. of the Int. Summer School on Light Sensitive and Conducting Polymers, Leipzig 1989, 63 - 67 (J. Rybicki, M. Chybicki, S. Feliziani, G. Mancini)
   28. Non-isothermal dispersive transient currents in non- homogeneous insulatin layers, Proc. of the 21-st Europhysics Conf. on Macromolecular Physics: Electrical and Optical Active Polymer, Sulejów 1989, 33 - 36 (J.Rybicki, M.Chybicki, S.Feliziani, G.Mancini)
   29. Electrical surface conductivity modification of lead-silicate glasses, Phys. Stat. Sol. a 1989, 115, K185 - 189 (M.Chybicki, J.Liwo, K.Trzebiatowski)
   30. Conductivity in lead-silicate glass induced by keV proton irradiation, Proc. of the Conf. "Surface Physics" Łódź 1990, Vol. VII, 96 - 99 (M.Chybicki, J.Liwo)
   31. The influence of bismuth on the growth kinetics of the electric surface conductivity of lead-silicate glass, ibid. Vol. VII, 253 - 256 (K.Trzebiatowski, M.Paduch, M.Chybicki)
   32. TSC transport peaks in non-homogeneous surface layer, ibid. Vol. VIII, 162 - 165 (J.Rybicki, M.Chybicki)
   33. High current single channel electron multipliers, ibid. Vol. VIII, 253 - 255 (K.Trzebiatowski, M.Chybicki)
   34. KeV proton inducted surface conductivity of lead-silicate glasses, Phys. Stat. Sol. a, 1990, Vol. 120, K159 - 161 (M.Chybicki, J.Liwo)
   35. Mixed transport transient currents in dielectric layers, Proc. of the 1st Sym. on Low Frequency Dielectric Spectroscopy, Krynica 1990, 137 - 140 (J.Rybicki, M.Chybicki, S.Feliziani)
   36. High field r-hopping mobility. A Monte Carlo study, ibid. 141 - 144 (J.Rybicki, M.Chybicki, S.Feliziani, G.Mancini)
   37. Non-isothermal dispersive transient currents in non-homogeneous insulatin layers. Synthetic Metals 1990, Vol. 37, 358 - 59 (J.Rybicki, M.Chybicki, S.Feliziani, G.Mancini)
   38. On non-dispersive multiple-trapping transient currents in non-homogeneous layers, J.Phys.: Condens. Matter, 1990, Vol. 2, 3303 - 10 (J.Rybicki, M.Chybicki)
   39. Multiple-trapping transient currents in thin dielectric layers with enhanced trap density in the near-contact regions, ibid., 3547 - 52 (J.Rybicki, M.Chybicki, S.Feliziani, G.Mancini)
   40. Thermally stimulated current transport peaks in insulating layers with spatially non-homogeneous trap distribution, ibid., 3311 - 21 (W.Tomaszewicz, J.Rybicki, B.Jachym, M.Chybicki, S.Feliziani)
   41. Thermally stimulated current transport peaks in insulating layers with spatially non-homogeneous trap distribution: II. Bulk initial carrier generation, ibid. 1991, Vol. 3, 4229 - 39 (J.Rybicki, M.Chybicki, S.Feliziani, W.Tomaszewicz, B.Jachym)
   42. Proton-beam modification of the surface conductivity in some glasses, Proc. of the Conf. on "Surface Physics" Łódź 1991, Vol. IX, 63 - 66 (M.Chybicki, J.Liwo)
   43. R-hopping conductivity of thin non-homogeneous dielectric layers, ibid., Vol. X, 104 - 107 (J.Rybicki, M.Chybicki)
   44. The influence of oxidation on the surface conductivity of the reduced lead-silicate glasses, ibid., Vol. X, 171 - 74 (K.Trzebiatowski, P.Koening, M.Chybicki)
   45. Effect of electric field on the growth of surface conducting layer during reduction of lead-silicate glasses, ibid., Vol. X, 177 - 79 (K.Trzebiatowski, P.Koening, M.Chybicki)
   46. Transmission spectra of the reduced lead-silicate glasses, ibid., Vol. X, 214 - 218 (M.Żuk, M.Chybicki)
   47. R-( hoppingowe pr±dy przej¶ściowe w cienkich wartstwach dielektrycznych z przestrzennie niejednorodnym rozkładem centrów hoppingowych, Mat. Konf. "Kryształy Molekularne '91", Łódź 1991, 123 - 125 (J.Rybicki, M.Chybicki, S.Feliziani)
   48. Pr±dy przej¶ściowe w niejednorodnych cienkich warstwach z gaussowskim energetycznym rozkładem pułapek, ibid., 120 - 122 (J.Rybicki, M.Chybicki, A.Cegielska)
   49. Conductivity in non-homogeneous surface layers for r-hopping transport in condition of weak electron-phonon interaction, Proc. of the Conf. on "Surface Physics" Łódź 1991, 113 - 114 (G.Mancini, J.Rybicki, M.Chybicki, A.Poltzonetti)
   50. Temperature dependence of the r-hopping conductivity of dielectric non-homogeneous surface layers for strong electron-phonon interaction, ibid., 124 -126 (J.Rybicki, G.Mancini, A.Polzonetti, M.Chybicki)
   51. Proton bombardment induced conductivity in bismuth-silicate glasses, ibid., 85 - 86 (M.Chybicki, J.Liwo)
   52. The growth kinetics of the surface conductivity in bismuth-lead-silicate glasses, ibid., 87 - 88 (M.Chybicki, W.Bednarski)
   53. R-hopping transient currents in thin dielectric layers with macroscopically non-homogeneous spatial distributoin of hopping centers, J.Phys.: Condens. Matter, 1992, Vol. 4, 3783 - 92 (J.Rybicki, S.Feliziani, G.Mancini, M.Chybicki)
   54. "II Laboratorium fizyczne"- skrypt, praca zbiorowa pod red. J.Liwo, Gdańsk,1980, 1984


 3. Works published after the Professor degree

  1. Individual works

   1. Modification of the Surface Conductivity of oxide glasses, Ceramics 43, 1933, Polish Ceramic Bulletin 5, Polish Academy od Science - Kraków Division, 91 -98

  2. Co-authored works

   1. Numerical investigation of non-ohmic hopping conduction in macroscopically inhomogeneous thin layers: strong electron-phonon interactions, J.Phys.: Condens. Matter 5, 1993, 4475 - 84 (G.Mancini, J.Rybicki and M.Chybicki)
   2. A Monte Carlo study of r-( hopping transient currents in thin dielectric layers with a macroscopically in homogeneous spatial distribution of hopping centers, ibid. 1993, 5027 - 36 (J.Rybicki, A.Rybicka, G.Mancini, S.Feliziani and M.Chybicki)
   3. Granular metallic structure in reduced silicate glasses, Proc. of the Int. Conf. on "Intermolecular Interaction in Crystalization Process and Characterization of Physical Effects in Solids" Tech. Univ. of Lublin 1993, 34 - 38 (M.Chybicki, B.Kościelska, K.Trzebiatowski)
   4. The influence of crystalization processes on the electric conductivity of vanadium-germanate glasses, ibid., 66 - 70 (M.Chybicki, J.Liwo, B.Kościelska, K.Trzebiatowski and L.Wicikowski)
   5. The growth kinetics of surface conductivity of reduced silicate glasses, ibid., 99 -103 (K.Trzebiatowski, B.Kościelska and M.Chybicki)
   6. Electric conductivity modification of vanadium-germanate glasses, ibid., 105 - 109 (M.Chybicki, B.Kościelska, K.Trzebiatowski)
   7. Band-like R-( hopping transport in thin layers. The Bottger-Bryskin approch, Proc. of the Conf. "Dielectric and Related Phenomena" Cracow Inst. of Tech. 1994, 71 - 73 (G.Manzini, J.Rybicki and M.Chybicki)
   8. Numerical study of non-ohmic R-hopping conductivity in non-uniform random systems, ibid., 120 - 123 (J.Rybicki, G.Manzini, M.Chybicki)
   9. A Monte Carlo study of R-hopping carrier transport in non-uniformly doped crystals, ibid., 124 - 127 (J.Rybicki, A.Rybicka, S.Feliziani and M.Chybicki)
   10. A Monte Carlo simulation of the time-of-flight experiment in non-uniformly defected thin crystalline layers, J. Phys.: Condens. Matter 7, 1995, 2987 - 99 (J.Rybicki, A.Rybicka, S.Feliziani and M.Chybicki)
   11. Właściwości warstw przewodzących na powierzchni szkieł krzemionowo-bizmutowych wytwarzanych metodą obróbki cieplnej, Mat. Konf. "New Materials and Technology in Electrical Engineering" MATEL '95, Łódź 1995, 111 - 114 (K.Trzebiatowski, M.Chybicki, O.Gzowski)
   12. The thickness dependence of the hopping time-of-flight current profiles in spatially non-uniform this layers, Int. Symp. on "Polymer Morphology and Electrical Properties" Łódź 1995, C23 (J.Rybicki, A.Rybicka, S.Feliziani and M.Chybicki)
   13. A Monte Carlo simulation of the time-of-flight experiment in doped thin crystalline layers, ibid., P52 (J.Rybicki, A.Rybicka and M.Chybicki)
   14. Electric transport in spatially non-uniform thin dielectric layers, Molecular Physics Reports 1995, Vol. 10, 117 - 128 (J.Rybicki, M.Chybicki)
   15. Numerical investigation of non-ohmic hopping conduction in macroscopically non-uniform thin layers: weak electron-phonon interaction, J. Phys.: Condens. Matter 7, 1995, 8467 - 75 (G.Mancini, J.Rybicki and M.Chybicki)
   16. Pr±dy przej¶ściowe w cienkich niejednorodnych warstwach dielektrycznych: symulacje metod± Monte Carlo, Mat. Konf. "Zaawansowane Technologie Informatyczne w Nauce Polskiej" Kraków 1995, 155 - 159 (A.Rybicka, J.Rybicki, M.Chybicki)
   17. The thickness dependence of the hopping current in spatially non-uniform thin dielectric layers, J. Phys.: Condens. Matter 8, 1996, 2089 - 93 (J.Rybicki and M.Chybicki)
   18. Nanostruktury metali na powierzchni szkieł krzemianowo-bizmutowych, Mat. "I Krajowa Konf. Inżynierii Materiałowej" Gdańsk 1996, 303 - 308 (O.Gzowski, K.Trzebiatowski, M.Chybicki, L.Murawski)
   19. Formation and behaviour of conducting layer on bismuth-silicate glass during thermal treatment in hydrogen, Ceramics 49, 1996, 89 - 94 (K.Trzebiatowski, L.Murawski, M.Chybicki, O.Gzowski, I.Davoli)
   20. Application of tesselation techniquess in the structural analysis of MD-simulated materials, TASK Quarterly, Gdańsk 1997, Vol. 1, No 1, 96 - 108 (R.Laskowski, J.Rybicki, M.Chybicki)
   21. MD studies of solid rhodium using tight binding interaction potential, Proc. of 4th Int. Conf. on "Intermolecular Interactions in Matter" Gdańsk 1997, 66 - 68 (J.Rybicki, R.Laskowski, M.Chybicki, W.Alda and A.Di Cicco)
   22. Ring statistics in lead-silicate glasses, ibid., 42 - 45 (A.Rybicka, M.Chybicki, G.Mancini, S.Feliziani and G.Bergmanski)
   23. The properties of conducting surface layer on bismuth-silicate glass, Proc. of the Conf. on "Fundamentals of Glass Science and Technology" 1997, Vaxjo, Sweden, 725 - 730 (K.Trzebiatowski, L.Murawski, B.Kościelska, M.Chybicki, O.Gzowski and I.Davoli)
   24. Molecular dynamics study of (-V2O5 structure, Proc. of the 4-th Int. Conf. on "Intermolecular Interaction in Matter" Gdańsk 1997, 50 - 55 (A.Witkowska, A.Rybicka, R.Laskowski and M.Chybicki)
   25. Pb atom neighbourhood in lead-silicate and lead-germanate glasses: a computer simulation study, ibid., 56 - 61 (A.Rybicka, M.Chybicki, R.Laskowski and S.Feliziani)
   26. Voronoi polyhedra and Delaunay simplexes in the strustural analysis of molecular-dynamics-simulated materials, Phys. Rev. B, 1998, 13448 (W.Brostow, M.Chybicki, R.Laskowski and J.Rybicki)
   27. The influence of density behaviour of state equation on lattice inverted pair potential lead, TASK Quarterly, Gdańsk 1999, Vol. 3, No 3, 303 - 312 (R.Laskowski, M.Chybicki)
   28. Pb atom clustering in reduced lead-germanate glasses: a MD study, Ceramics 57, 1999, 135 - 145 (A.Rybicka, M.Chybicki and W.Alda)
   29. Preparation and modification of granular structures in bismuth doped silicate-borate glasses, ibid., 157 - 163 (K.Trzebiatowski, A.Witkowska and M.Chybicki)
   30. Ab-initio EAM potential for nickel, Proc. of the Int. Conf. on "Intermolecular Interaction in Matter", Lublin 1999, 139 - 143 (R.Laskowski, M.Chybicki)
   31. The influence of low density behaviour of state equation on lattice inverted pair potential, TASK Quart., 1999, 3 303-312 (R.Laskowski, M.Chybicki)
   32. Pair potential for solid rhodium from extrapolated ab-initio data, Phys. Stat. Sol. (b), 2000, 217, 737 - 746 (R.Laskowski, J.Rybicki, M.Chybicki and A.Di Cicco)
   33. The structure of rarefied lead-germanate glasses: a Molecular Dynamic study, Optica Applicata, 2000, XXX (4), 701-707 (J.Rybicki, A.Witkowska, M.Chybicki, G.Mancini and Feliziani S)

Page maintained by Monika Rychcik-Leyk Last modified 20.12.2002